Sök efter matnamn:

Livsmedel: «  35

Yoghurt, smaksatt, 1,5 % fett, låg laktoshalt
Yoghurt, smaksatt, 2 % fett
Yoghurt, smaksatt, 2 % fett, 0,5 ug vitamin d
Yoghurt, smaksatt, 2 % fett, 1 ug vitamin d
Yoghurt, smaksatt, 2 % fett, ab, låg laktoshalt
Yoghurt, smaksatt, 2 % fett, laktosfri
Yoghurt, smaksatt, 2,5 % fett
Yoghurt, smaksatt, 2,7 % fett
Yoghurt, smaksatt, 3 % fett
Yoghurt, smaksatt, 7 % fett
Yoghurt, smaksatt, ab, 3,3 % fett, probiotika
Yoghurt, smaksatt, ab, fettfri, probiotika
Yoghurt, smaksatt, ca 4 % fett, laktosfri
Yoghurt, smaksatt, fettfri
Yoghurt, smaksatt, fettfri, 0,5 ug vitamin d
Yoghurt, smaksatt, fettfri, låg laktoshalt
Yoghurt, smaksatt, fettfri, laktosfri
Yoghurt, smaksatt, fettfri, syntetiskt sötad
Yoghurt, smaksatt, fettfri, vitalinea protein
Yoghurt, turkisk/grekisk, 10 % fett
Yoghurt, turkisk/grekisk, 10 % fett, laktosfri
Yoghurtdryck, 0,1 % fett, låg laktoshalt

Matkällan är Fineli-databasen från Institutet för hälsa och välfärd. Observera att det kan finnas fel i informationen och du borde göra tolkningar och slutsatser på egen risk. Personer med specialdieter bör prata om att byta kost med en läkare som ansvarar.
Arkikoodi
Webbplatser och räknare för varje dag