Sök efter matnamn:

Livsmedel: «  35

Yoghurt, smaksatt, 1,5 % fett, låg laktoshalt
Yoghurt, smaksatt, 2 % fett
Yoghurt, smaksatt, 2 % fett, 0,5 ug vitamin d
Yoghurt, smaksatt, 2 % fett, 1 ug vitamin d
Yoghurt, smaksatt, 2 % fett, ab, låg laktoshalt
Yoghurt, smaksatt, 2 % fett, laktosfri
Yoghurt, smaksatt, 2,5 % fett
Yoghurt, smaksatt, 2,7 % fett
Yoghurt, smaksatt, 3 % fett
Yoghurt, smaksatt, 7 % fett
Yoghurt, smaksatt, ab, 3,3 % fett, probiotika
Yoghurt, smaksatt, ab, fettfri, probiotika
Yoghurt, smaksatt, ca 4 % fett, laktosfri
Yoghurt, smaksatt, fettfri
Yoghurt, smaksatt, fettfri, 0,5 ug vitamin d
Yoghurt, smaksatt, fettfri, låg laktoshalt
Yoghurt, smaksatt, fettfri, laktosfri
Yoghurt, smaksatt, fettfri, syntetiskt sötad
Yoghurt, smaksatt, fettfri, vitalinea protein
Yoghurt, turkisk/grekisk, 10 % fett
Yoghurt, turkisk/grekisk, 10 % fett, laktosfri
Yoghurtdryck, 0,1 % fett, låg laktoshalt

Matkällan är Fineli-databasen från Institutet för hälsa och välfärd. Observera att det kan finnas fel i informationen och du borde göra tolkningar och slutsatser på egen risk. Personer med specialdieter bör prata om att byta kost med en läkare som ansvarar.