Beräkna BMI

Höjd:  cm      
Vikt:  kg      

Det är bra att komma ihåg att ditt BMI bara är en uppskattning. Gör inte onödigt förhastad generalisering om tunna eller fetma.

BMI är ett mått på kroppsvikt baserat på en persons vikt och längd. Det definieras som kroppsvikt dividerat med kvadraten av kroppshöjd.

Efter att du har beräknat din BMI vet du också hur mycket du bör antingen fett eller gå ner i vikt för att nå de normala viktgränserna. Denna uppskattning är endast för 20 till 60-åringar. BMI används för att uppskatta en hälsosam kroppsvikt, förutsatt att en genomsnittlig kroppssammansättning.

Du kan också mäta din egen midjeomkrets. Fett som ackumuleras i midjeområdet ökar dina hälsorisker. Du kan också hitta Midja-höft-kvot beräknaren.

Du kan också beräkna det nya BMI som utvecklats av Nick Trefethen. Denna formel ger något annorlunda resultat. Värdena är mindre för högre människor och större för kortare människor.

Vem uppfann BMI? Adolphe Quetelet och Ancel Keys

Formeln för beräkning av viktindex utvecklades ursprungligen av den belgiske matematikern, statistikern, sociologen och astronomen Adolphe Quetelet (1796-1874). Namnet på indexet vid den tiden var "Quetelet Index", enligt dess uppfinnare.

Formeln som Quetelet utvecklat kan mycket väl ses som en del av hans omfattande livsverk, där detta geni såg matematik och sannolikhetsfördelningar i olika fenomen omkring sig. Quetelet studerade utvecklingen av vikt och längd hos män, kvinnor och i olika åldrar och fann att hos vuxna förblir förhållandet mellan höjd och viktkvadrat mycket konstant. Quetelet inspirerades inte av att mäta fethet eller smalhet som sådan, utan var intresserad av matematik i naturen och av människor. Quetelets verk "A Treatise on Man and the Development of his Faculties" är en klassiker inom sociologi och statistik.

Indexet som utvecklats av Quetelet positionerades för sitt nuvarande syfte av amerikanska Ancel Keys (1904-2004), vars specialitet var näringens inverkan på hälsan. Vid denna tidpunkt hade det redan konstaterats att överdriven fettvävnad hade en skadlig effekt på hälsan. Keys återuppfann BMI. I artikeln "Indices of Relative Weight and Obesity", som publicerades i "International Journal of Epidemiology" 1972, förklaras det att det var Quetelets formel som bäst uppskattade kroppsfettprocenten genom att bara använda längd och vikt. I artikeln döps formeln även om till "body mass index". Författarna till artikeln var förutom Ancel Keys Flaminio Finanza, Noburu Kimura, Henry Taylor och Martti Karvonen.

För- och nackdelar med BMI

BMI är lätt att beräkna och internet är fullt av olika BMI-räknare :). Det ger också den genomsnittliga personen ett mycket exakt mått på fettprocenten.

Man kan dock säga att BMI är för generaliserande. Kvinnors fettprocent är något högre än mäns, men samma BMI och dess tolkningar används för både män och kvinnor. Så på ett sätt gör BMI kvinnor smala och gör män feta eftersom en större andel av mäns vikt är i muskler och mindre i fett. BMI tar inte heller hänsyn till individuella skillnader som muskularitet alls.

BMI är inte heller lämpligt för att bedöma fetma eller smalhet hos barn och ungdomar och äldre.

Vad istället för body mass index?

Det traditionella viktindexet har föreslagits ändrat. Till exempel har Oxford University professor Nick Trefethen föreslagit att ändra exponenten från 2 -> 2,5 och multiplicera resultatet med 1,3. Denna så kallade nya BMI-kalkylator finns även på dessa sidor. En egenskap hos denna kalkylator är att den är snällare mot långa människor. Den ger 169 cm lång samma värde som det traditionella BMI, men ger ett större värde för kortare personer och ett mindre värde för längre personer.

Det nya BMI lider dock av samma problem som det traditionella. Även om det kan ta hänsyn till höjden bättre, tar det fortfarande inte hänsyn till individuella skillnader i mänsklig kroppssammansättning. Och den är inte heller lämplig att använda av barn, ungdomar eller äldre.

Individuella skillnader skulle avsevärt bättre beaktas genom att bara mäta midjemåttet. Detta är faktiskt ett av de bästa enkla sätten att indikera mängden ohälsosamt kroppsfett. I vilket fall som helst har BMI behållit sin position under en fantastiskt lång tid.

Mer information:
Quetelet: A Treatise on Man and the Development of his Faculties, 1835, på engelska 1842
Keys, Fidanda, Karvonen, Kimura, Taylor: Indices of relative weight and obesity, 1972, återpubliceras 2014
Trefethen: BMI (Body Mass Index), 2013

Sök efter matnamn: 

Ange matnamn och välj från listan. Resultatet är livsmedelsenergi, protein, fett, kolhydrater, socker, salt etc. Datakällan är Fineli, Finska Institutet för hälsa och välfärd.