Beräkna BMI

Höjd:  cm      
Vikt:  kg      

Det är bra att komma ihåg att ditt BMI bara är en uppskattning. Gör inte onödigt förhastad generalisering om tunna eller fetma.

BMI är ett mått på kroppsvikt baserat på en persons vikt och längd. Det definieras som kroppsvikt dividerat med kvadraten av kroppshöjd.

Efter att du har beräknat din BMI vet du också hur mycket du bör antingen fett eller gå ner i vikt för att nå de normala viktgränserna. Denna uppskattning är endast för 20 till 60-åringar. BMI används för att uppskatta en hälsosam kroppsvikt, förutsatt att en genomsnittlig kroppssammansättning.

Du kan också mäta din egen midjeomkrets. Fett som ackumuleras i midjeområdet ökar dina hälsorisker. Du kan också hitta Midja-höft-kvot beräknaren.

Du kan också beräkna det nya BMI som utvecklats av Nick Trefethen. Denna formel ger något annorlunda resultat. Värdena är mindre för högre människor och större för kortare människor.

Sök efter matnamn: 

Ange matnamn och välj från listan. Resultatet är livsmedelsenergi, protein, fett, kolhydrater, socker, salt etc. Datakällan är Fineli, Finska Institutet för hälsa och välfärd.

Calculaterix.com
Webbplatser och räknare för varje dag