Beräkna ny BMI av Nick Trefethen

Höjd:  cm      
Vikt:  kg      

Kalkylatorn ger dig den nya BMI. Det är utvecklat av den brittiska matematikern Nick Trefethen. Enligt honom kan traditionell BMI ge kortare människor för låga värden och för stora värden till högre människor. Om du är 169 cm lång, ger ny BMI samma värde som traditionell BMI.

Traditionell BMI beräknas som kroppsvikt dividerat med kvadraten av kroppshöjd. Ny BMI använder 2,5 istället för 2 som exponent. Det kommer dessutom att multiplicera värdet med 1,3.

Du kommer att få information om du är överviktig eller underviktig. Du kommer också att få det traditionella BMI.

Calculaterix.com
Webbplatser och räknare för varje dag