Du kan skicka respons. Om det finns språkfel, är jag väldigt glad om du kan föreslå korrigeringar.


Sök efter matnamn:
Matkällan är Fineli-databasen från Institutet för hälsa och välfärd. Observera att det kan finnas fel i informationen och du borde göra tolkningar och slutsatser på egen risk. Personer med specialdieter bör prata om att byta kost med en läkare som ansvarar.