Ny BMI är: 24,07 - Normalvikt (Den verbala uppskattningen bara för vuxna 20-60 år

Höjd: 175 cm   Vikt: 75 kg

Din vikt ligger inom det normala viktintervallet! Traditionell BMI är 24,49.

Beräkna igen

Kom ihåg att BMI inte är bra att använda för sig själv vid bedömningen av eventuell övervikt eller undervikt. Det kan vara kroppsstruktur eller muskulatur som har mer effekt.

BMI-klasser för 20-60 år gamla
vuxna är

NOTERA! Ny BMI används i värdena i denna tabell.

BetydelseIndexvärdenMed given höjd: 175 cm
Svår undervikt< 16,0< 49.86 kg
Måttlig undervikt16,0 - < 1749.86 kg - < 52.98 kg
Svag undervikt17,0 - < 18,552.98 kg - < 57.65 kg
Normalvikt18,5 - < 2557.65 kg - < 77.91 kg
Övervikt25,0 - < 3077.91 kg - < 93.49 kg
Fetma grad 130,0 - < 3593.49 kg - < 109.07 kg
Fetma grad 235,0 - < 40109.07 kg - < 124.66 kg
Fetma grad 3>= 40,0>= 124.66 kg

Källan: World Health Organization (WHO)

Calculaterix.com
Webbplatser och räknare för varje dag