Du kan skicka respons. Om det finns språkfel, är jag väldigt glad om du kan föreslå korrigeringar.

Beräkna ny BMI Utmana dina vänner på Facebook

Ny BMI är utvecklad av Nick Trefethen. Denna nya BMI är inte en garanterad metod för att bedöma övervikt eller undervikt. Kroppsammansättning och muskulatur kan också påverka det.


BMI-klasser för 20-60 år gamla
vuxna är

BetydelseIndexvärden
Sjuklig undervikt< 16,0
Betydande undervikt16,0 - 16,99
Lägre än normalviktiga17,0 - 18,49
Normal vikt18,5 - 24,99
Mild fetma25,0 - 29,99
Betydande övervikt30,0 - 34,99
Svår fetma35,0 - 39,99
Sjuklig fetma>= 40,0

Källan: World Health Organization (WHO)