Du kan skicka respons. Om det finns språkfel, är jag väldigt glad om du kan föreslå korrigeringar.

Beräkna midja-höftkvot Utmana dina vänner på Facebook


Kom ihåg att midje-till-höftkvoten är bara en läsning bland andra. Om du är orolig för hälsosituationen bör du först söka vårdpersonal.


Riskgränserna för midja-höftkvot är:

BetydelseKvinnorMän
Normal risk< 0,8< 0,9
Ökad risk0,8 - < 0,850,9 - < 1
Betydande ökad risk>= 0,85>= 1

Se: World Health Organization (WHO)