BMI är: 24,49 - Normal vikt (Den verbala uppskattningen bara för vuxna 20-60 år

Höjd: 175 cm   Vikt: 75 kg

Din vikt ligger inom det normala viktintervallet!

Beräkna igen

Se vad är ny BMI av Nick Trefethen med vikt och höjd du gav. Kom ihåg att BMI inte är bra att använda för sig själv vid bedömningen av eventuell övervikt eller undervikt. Det kan vara kroppsstruktur eller muskulatur som har mer effekt.

BMI-klasser för 20-60 år gamla
vuxna är:

BetydelseIndexvärdenMed given höjd: 175 cm
Sjuklig undervikt< 16.0< 49 kg
Betydande undervikt16.0 - < 1749 kg - < 52.06 kg
Lägre än normalviktiga17.0 - < 18.552.06 kg - < 56.66 kg
Normal vikt18.5 - < 2556.66 kg - < 76.56 kg
Mild fetma25.0 - < 3076.56 kg - < 91.88 kg
Betydande övervikt30.0 - < 3591.88 kg - < 107.19 kg
Svår fetma35.0 - < 40107.19 kg - < 122.5 kg
Sjuklig fetma>= 40.0>= 122.5 kg

Källan: World Health Organization (WHO)