Du kan skicka respons. Om det finns språkfel, är jag väldigt glad om du kan föreslå korrigeringar.

Beräkna BMI Utmana dina vänner på Facebook

Du kan också räkna ny BMI utvecklad av Nick Trefethen.

Kom ihåg att BMI endast är en uppskattning. Det är inte bra att använda sig själv vid bedömningen av eventuell övervikt eller undervikt. Det kan vara kroppsstruktur eller muskulatur som har mer effekt.


BMI-klasser för 20-60 år gamla
vuxna är:

BetydelseIndexvärden
Sjuklig undervikt< 16.0
Betydande undervikt16.0 - 16.99
Lägre än normalviktiga17.0 - 18.49
Normal vikt18.5 - 24.99
Mild fetma25.0 - 29.99
Betydande övervikt30.0 - 34.99
Svår fetma35.0 - 39.99
Sjuklig fetma>= 40.0

Källan: World Health Organization (WHO)