BMI är: 24,49 - Normalvikt (Den verbala uppskattningen bara för vuxna 20-60 år

Höjd: 175 cm   Vikt: 75 kg

Din vikt ligger inom det normala viktintervallet!

Beräkna igen

Se vad är ny BMI av Nick Trefethen med vikt och höjd du gav. Kom ihåg att BMI inte är bra att använda för sig själv vid bedömningen av eventuell övervikt eller undervikt. Det kan vara kroppsstruktur eller muskulatur som har mer effekt.

Du kan också mäta din egen midjeomkrets. Fett som ackumuleras i midjeområdet ökar dina hälsorisker. Du kan också hitta Midja-höft-kvot beräknaren.

BMI-klasser för 20-60 år gamla
vuxna är:

BetydelseIndexvärdenMed given höjd: 175 cm
Svår undervikt< 16.0< 49 kg
Måttlig undervikt16.0 - < 1749 kg - < 52.06 kg
Svag undervikt17.0 - < 18.552.06 kg - < 56.66 kg
Normalvikt18.5 - < 2556.66 kg - < 76.56 kg
Övervikt25.0 - < 3076.56 kg - < 91.88 kg
Fetma grad 130.0 - < 3591.88 kg - < 107.19 kg
Fetma grad 235.0 - < 40107.19 kg - < 122.5 kg
Fetma grad 3>= 40.0>= 122.5 kg

Källan: World Health Organization (WHO)

Calculaterix.com
Webbplatser och räknare för varje dag